HEAKORRASTUS
  • okste äravedu
  • lehtede riisumine
  • lehtede vedu - 1,80 eurot kott, 18 eurot m³
  • puidu tükeldamine ja riidastamine
  • väikerajatiste lammutamine
  • prahi äravedu
  • kõnni- ja sissesõiduteede pühkimine
  • lume rookimine